سازمان اقتصادی کوثر

سازمان اقتصادی کوثر در یک نگاهفساد گسترده - سازمان اقتصادی کوثر متن زیر مختصری از تخلفات گسترده ای است که در شرکت تهران الکتریک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر رخ داده است و عوامل دخیل در آن تا کنون گرفتار نشده اند. دانلود کلیه اسناد در لینکهای زیر http://www.mediafire.com/download/k78m7p5smcuwzjb/Asnad.zip اسناد فساد مالی زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر - بنیاد شهید https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662369440702335&id=1662156604056952 http://www.ettelaat.net/15-oktober/news.asp?id=89330 http://www.cloob.com/u/kowsarfo/122455708 http://www.7010.ir/view/834643/

سوالات متداول

  • 1. اشتغال زایی سازمان اقتصادی کوثر چگونه است؟
    در دوره مدیریت محمد رضا اسکندری جهش داشته است
ارزیابی