مرکز آموزش فرهنگ و ارتباط اسلامی

  • مدیر - احمدی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - روبروی مصلی - ک.پ : 1514819511
کلمات کلیدی :

وزارت

زیرمجموعه‌ی :

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارزیابی