شرکت دنیای شیمی

  • مدیر - ناصر صدری
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - جنب خروجی همت - نبش کوچه زاگرس - پ. 11 - واحد 6