دقیق تراش

  • مدیر - شمس اله - عزیز - محمود سرخ - سرخی - محمدی
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - پل امامزاده معصوم - گاراژ ایرج - پ. 4 - ک.پ : 1355934717
ارزیابی