اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

  • مدیر - سیدداود عربشاهی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان پارس - پ. 164 - ط. سوم
کلمات کلیدی :

اتحادیه

|

انجمن

|

تعاونی

اتحادیه تشکل های قرآنی کشور در یک نگاهدر طول دهه اخیر و با تأثیراز اهتمام شخصی و ویژه رهبری انقلاب حضرت آیت الله خـامنه‌ای نسبت به امور قرآنی، بسیاری از علاقه مندان به قرآن درنقاط مختلف کشور گردهم آمده اقدام به تأسیس مجامع و تشکل‌های مستقل مردمی نموده‌اندوباوجودهمه مشکلات وکمبودهابه فعالیت پرداخته‌اند،مجموعه‌ هایی که از حیث وجود انگیزه‌های مقدس یکی از کم نظیرترین نهادهای مدنی در دنیای معاصر هستند و اجتماع منسجم و هدفمند آنـان مـیتـواند مـوجب تقویت و برجستـه کردن جایگاه نهادهای قرآنی در ساختار جدید اجتماعی شده در روند تحولات جامعه تأثیر گذار باشد. به همین منظوردرمردادماه 1381 جمعی ازنمایندگان نهادهای مردمی قرآنی کشور درجواربارگاه ملکوتی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام گرد هم آمدندتا باتأسیس اتحادیه تشکل‌های قرآنی گامی در انسجام بیشترفعالیت‌های قرآنی درسطح کشور برداشته بازویی توانابرای ملت ودولت درنیل به اهداف توسعه فرهنگ قرآنی باشند و با امیدبه فضل ومددالهی در این راه دست همه کسانی را که عشق به حاکمیت فرهنگ قرآنی در جامعه دارند به گرمی میفشارند از جمله از فعالیت های اتحادیه :اعطای وام قرض الحسنه به موسسات قرآنی. خدمات مربوط به بیمه فعالان قرآنی. برگزاری همایش هادر حوزه قرآن,و...
ارزیابی
اتحادیه تشکل های قرآنی کشور سید داود : اتحادیه تشکل های قرآنی کشور
واقعا یکی از مراکزی است که به صورت خالصانه در این حوزه خدمت میکند
اتحادیه تشکل های قرآنی کشور سید داود : اتحادیه تشکل های قرآنی کشور
واقعا یکی از مراکزی است که به صورت خالصانه در این حوزه خدمت میکند