منطقه 14 پستی - کد 11045

  • مدیر - جاوید احمدزاده
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش خیابان پنجم - پ. 38 - ط. دوم - واحد 2 - ک.پ : 1439613114