دکتر سعیده شمس

  • مدیر - سعیده شمس
  • تهران - منطقه 17 - امین الملک (امامزاده حسن) - ک. حیدری - درمانگاه امامزاده حسن - ک.پ : 1358879538