علوم پزشکی شهیدبهشتی - دانشکده پیراپزشکی

  • مدیر - سیدحسن مقدم نیا
  • تهران - منطقه 1 - دربند - نرسیده به میدان قدس - ک.پ : 1971653313
  • ، ،