بیمارستان اشرفی اصفهانی - دانشگاه بهشتی

  • مدیر - ابراهیمی
  • تهران - منطقه 12 - مولوی - نرسیده به چهارراه مولوی - بالاتر از خیابان آتش نشانی - ک.پ : 1168753813
  • ،