ایستگاه 38 حریق و نجات 5

  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - جنب شیشه میرال