دونر کباب ترکی

  • رباط کریم - شهر جدید پرند - م. استقلال - بلوار جمهوری - جنب شیرینی نانی 2
  • ،
کلمات کلیدی :

جگرکی

|

کبابی

ارزیابی