کارخانه آجر سوفالین

  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 26 - بعد از پمپ بنزین صحرا - ایستگاه موتور آب - روبروی قیامدشت - ک.پ : 33916
ارزیابی