اباذری - کد 52142

  • مدیر - سلمان اباذری
  • آذربایجان شرقی - مرند - ایستگاه - دفتر خدمات ارتباطی اباذری