بانک ملی - شعبه فارابی - کد 762

  • تهران - منطقه 11 - م. قزوین - ضلع جنوبی - ک.پ : 1335663359
  • ،