نخل - کد 1147

  • مدیر - جاوید محسنی
  • تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر - نقشه 2 شرقی - بین کوچه سیزدهم و چهاردهم شرقی - پ. 609 - ک.پ : 1766863164
  • ،