پارس

  • مدیر - صادقی - نجفی
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بلوک 10 شمالی - پ. 466 - ک.پ : 1371886161
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی