دکتر علی اصغر قدوسی

  • مدیر - علی اصغر قدوسی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - جنب مرکز تجاری پردیسان - پ. 265 - ک.پ : 1471695747
  • ،
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی