دکتر اقدس صدیق

  • مدیر - اقدس صدیق
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - روبروی خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 1329 - بلوک 1 - واحد 3 - ط. سوم - ک.پ : 1948643954