همشهری - شعبه یوسف آباد

  • مدیر - فرحی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بعد از میدان کلانتری - ساختمان اسکان