منطقه 8 مخابراتی - طهماسبی

  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - نرسیده به سیدخندان - ساختمان شماره 1 مخابرات
  • ، ، ،