سعید افتخاری

  • مدیر - سعید افتخاری
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهیدرجایی