ترمینال شرق - تعاونی 1

  • تهران - منطقه 13 - دماوند - نرسیده به سه راه تهرانپارس - ترمینال شرق - ک.پ : 1745994971
  • ، ،
ارزیابی
توضيح در مورد سرويس دهي اين تعاوني Mehran : توضيح در مورد سرويس دهي اين تعاوني
بنده دو بار ارسال بسته داشتم از اين تعاوني كه هردوبار موردبي محبتي رانندگان و مسيولان اين تعاوني شدم<br/>سري اول كليدم جامانده بود تهران وقتي به قايمشهر رسيدم برادرم از طريق تعاوني كليد را فرستاد ساعت سه صبح راننده وسيد وقتي ديد مجبورم و بيچاره از من نقاضاي مبلغ اضافه و زياد كرد و گرفت<br/>سري دوم بسته اي فرستادم به بابل بازهم دفتر قايمشهر اين تعاوني از من تقاضاي دوبرابر مبلغ فيش كود و گرفت<br/>دوهردومورد من مجبور بودم و اينها سواستفاده كردند<br/>مديريت تماس گرفتم هيچ پيگيري نكرد نه وانندگان و نه مديريت هيچكدام اخلاق مشتري مداري ندارند<br/>