مرکز پژوهش و درمان تخصصی سو مصرف مواد

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - چهارراه بلوار دریا - پ. 67 - ط. چهارم