شهرداری منطقه 20

  • مدیر - مجتبی عبدالهی
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. شهرداری - جنب دادگستری - ک.پ : 1843695733
  • ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

سرای محله 13 آبان - خانه فرهنگ محله
سرای محله اقدسیه - خانه فرهنگ محله
سرای محله امین آباد - خانه فرهنگ محله
سرای محله بهشتی - خانه فرهنگ محله
سرای محله تقی آباد - خانه فرهنگ محله
سرای محله جوانمرد - خانه فرهنگ محله
سرای محله چشمه علی - خانه فرهنگ محله
سرای محله دولت آباد - خانه فرهنگ محله
سرای محله سرتخت - خانه فرهنگ محله
سرای محله شهادت - خانه فرهنگ محله
سرای محله ظهیرآباد - خانه فرهنگ محله
سرای محله علائین - خانه فرهنگ محله
سرای محله غیوری - خانه فرهنگ محله
سرای محله فیروزآبادی - خانه فرهنگ محله
سرای محله منصوریه منگل - خانه فرهنگ محله
سرای محله نظامی - خانه فرهنگ محله
سرای محله ولی آباد - خانه فرهنگ محله
شهرداری منطقه 20 - اجرای احکام - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - ناحیه 7 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - کد 2001 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 20 - کد 2002 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 20 - کد 2003 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 20 - کد 2004 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی