شرکت سکا

  • مدیر - ابوالقاسم پرند
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. اندیشه - ک. اندیشه 4 - پ. 24 و 47 - ک.پ : 1569716413
  • ، ،
ارزیابی