شرکت گلرنگ پخش ساری

  • مدیر - علی رضا باریک لو
  • مازندران - ساری - کمربندی غربی - ک. اصحاب