طوس شرقی

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار سلطانی - بازار طوس شرقی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی