پارت ژرمن

  • مدیر - مجتبی رواسی زاده
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پاساژ درمانگاه - پ. 1134 و 1136 - ک.پ : 1335663315
  • ، ،