دایی زاده

  • مدیر - وهاب زاده
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسق بزرگ - ک. کویتی ها د - پاساژ حمید - پ. 16 - ک.پ : 11616