پارس ژن پویا

  • مدیر - محمدرضا سجودی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از بیمارستان قلب - پ. 1831 - ط. چهارم - واحد 22 - ک.پ : 1413683176