دکتر غلام حسین عابدین زاده

  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - بین خیابان سلیمان خاطر و سهروردی
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
مرکزی شهر - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی