افخمی (روسری)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار بین الحرمین - بازار جعفری - پاساژ افخمی - ک.پ : 11616
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی