تکین شرق

  • مدیر - برهان فرزانه
  • البرز - کرج - بلوار طالقانی جنوبی - ک. شفیعی زاده - پ. 72
ارزیابی