عباسیان

  • مدیر - علی عباسیان
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - مسجد امام خمینی - بازار جعفری - طبقه همکف - واحد 43 - ک.پ : 1161633317