داشی (ماشین های ژاپنی)

  • مدیر - محمد سهل آبادی
  • تهران - منطقه 15 - م. شوش - خ. کوه گچی - بنگاه تندرو - پ. 20/20 - ک.پ : 1185737667