کارخانه ایران مشعل (گرماتاب)

  • سمنان - گرمسار - منطقه صنعتی فجر - خ. دوم