شرکت عملیات اکتشاف نفت (خدمات بالادستی)

  • مدیرعامل - حمید بورد
  • تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - خ. میرزای شیرازی - ک. عرفان - پ. 15
ارزیابی