تارا پلاستیک نوین (رامشه پلاستیک)

  • مدیر - هرمز حیدری
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. اتابک - خ. نیکبخت - پ. 2 - ک.پ : 1796864581
  • ،