صادقی

  • مدیر - رضا صادقی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. ناصری (نفیس) - پ. 422 - ک.پ : 1796855783