شهرداری منطقه 10

  • تهران - منطقه 10 - جیحون - نرسیده به خیابان آزادی - جنب کارخانه زمزم - ک.پ : 1343864331
  • ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 10 - دفتر بازرسی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 10 - مدیریت پسماند - ادارات و سازمان های شهرداری
شهرداری منطقه 10 - معاونت فنی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 10 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 10 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 10 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 10 - واحد اجرای احکام - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 10 - کد 1001 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 10 - کد 1002 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 10 - کد 1003 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی