صنایع چوب حافظی

  • مدیر - فرشاد حافظی
  • دماوند - رودهن - جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - روبروی پمپ بنزین - بعد از کارخانه شمشال - پ. 381