فجر شاهد

  • تهران - منطقه 3 - بزرگراه نیایش - شهرک مجتمع مسکونی فجر