شرکت پروفیل آلومینیوم نماد

  • مدیر - ایمان ترابی
  • تهران - منطقه 4

شرکت پروفیل آلومینیوم نماد در یک نگاه1- لوله های ضخامت پایین 2- پروفیل های مورد استفاده در نماهای ساختمان ها کامپوزیت 3- لوله های بین مورد استفاده در کارخانه ها 4- میلگردهای آلومینیومی با ضخامت و آلیاژهای گوناگون 5- لوله های مورد استفاده در تابلوهای تبلیغاتی 6- لوله های آبیاری 7- انواع مقاطع پروفیلی
ارزیابی