خان زاده

  • مدیر - حسین خان زاده
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کویتی ها - پاساژ منصور قدیم - طبقه همکف - واحد 2 - ک.پ : 1161636953