فدک

  • مدیر - عابد تبریزی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کویتی ها - پاساژ منصور جدید - ط. زیرزمین - واحد 3 - ک.پ : 1161635831