ش. 20 شهر ری - سلیمانی کیاسری، موسی

  • تهران - منطقه 15 - جاده خاوران - خاورشهر - منطقه 4 - کمربندی شرقی - خ. یازدهم - ک. سنجری - پ. 18