پارس یدک

  • مدیر - داود مدنی
  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - سه راه عظیم پور - پ. 309 - ک.پ : 1617714466