بانک ملی - شعبه وزارت کشور - کد 549

  • تهران - منطقه 6 - فاطمی - ساختمان وزارت کشور - ک.پ : 1414713591