دکتر ناصر مهاجرانی

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بعد از پارک ساعی - ک. چمن - پ. 2 - ک.پ : 14347
مستقردر :

بیمارستان ایرانیان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان آیت اله صدر - بنیاد جانبازان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان رازی - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی