دکتر مهدی حسینی تهرانی

  • مدیر - مهدی حسینی تهرانی
  • تهران - منطقه 6 - قرنی - نرسیده به میدان فردوسی - پ. 217 - بیمارستان آپادانا - ک.پ : 1584613111